جاذبه های گردشگری ماسال واطراف

شهر ماسال خود جلگه ای وکوهپایه ای بوده که درادامه مسیر جاده۳ ییلاقات بام سبز ماسال با چشم اندارزی زیبا به شهر های اطرف چون فومن وصومعه سرا وانزلی ورضوانشهر رامی توان مشاهده نمود، همچنین مسیر توریستی اسبه ریسه که درجوارکوه سنگی ورودخانه خالکایی مسیر بسیارزیبا براکوه پیماییست در ضمن ازییلاقات بکر آن به اولس بلندگاه وخریدول وشنبه را و سوچاله که پذیرای مهمانان زیادی میباشد در هرچهر فصل . نمیتوان چشم پوشی کرد.شهرهای همجوار مانند شهرک تاریخی ماسوله و قلعه تاریخی رودخان فومن با مسیر نهایت یک ساعته ، تالاب مرداب ابکنار انزلی و قایق سواری در ان و اسکله بندر ومجتمع تجاری مناطق آزاد و سواحل جهت شنا اشاره نمود. رضوانشهرنیزاز شهرهای همجوار با ماسال که داری سواحل بنام تازه ابادمیباشد و منطقه ییلاقی بنام زیندونه که همانند ماسال جالب و دیدنیست در ادامه مسیر ماسال به آستارا ؛بعدشهر رضوانشهر ،پره سرراداریم که ازدومنطقه گردشگری بانام (ابشار ویسه دار) درمسیر جنگلی بسیار زیبا و سواحل زبانزد گیسوم که درختان ان به صورت تونل ماننددر انتها به سواحل دریای خزرختم میشودکه قابل توجه بوده .درادامه شهر بعدی تالش که در بام سبز ان بامسافت یک ساعته از ماسال سورتمه ریلی که اوج هیجان در این سفر را تجربه خواهیدکرد. د شهر آستارا با بازارچه ساحلی و گردنه حیران و تله کابین استارا با مسافت زیر دوساعت مسیر گردش گری غرب گیلان را به اتمام رسانده اید .ودر این سفر سوغاتی های همچون ماهی های آزاد چون( ماهی سفید ،ماهی کولی ،ماهی دودی).محصولات سنتی دستی چوبی ولباس های بومی و برنج درجه یک هاشمی قابل به توجه میباشد .در پایان بمدت سه روز بصورت مفید میتوانید ازنقاط یاد شده همجوار استفاده ولذت کافی را داشته باشید .

 

سورته ریلی تالش:

 

بام سبز ماسال

 

قلعه رودخان:

 

پره سر، آبشار ویسادار:

 

ساحل و جنگل گیسوم: